این نسخه از نرم افزار برای  کاربرد در تهیه غذا و چلوکبابی ها طراحی شده است .از قابلیتهای این نسخه کنترل مناسب پیک ها و گارسون ها می باشد.
شرکت آریا، نماینده رسمی شرکت فن آور گستر آریا تهران در استان خراسان می باشد.

• گروه بندي كالاها در 3 سطح

• تعريف كالا

• سيستم فروش كامل

• تعريف پرسنل و كاربران در نرم افزار رستوران و فست فود

• اختصاص عكس به كالاهاو نمايش آن روي مونيتور

• تعريف مشتركين و استفاده از آنها جهت صدور فاكتور فروش

• داشتن يك پرينتر و تعريف موارد چاپ براي آن

• قابليت فروش نسيه به مشتريان (تعريف مشتريان اعتباري)

• قابليت دريافت وجه و تسويه فاكتور هاي نسيه مشتريان

• صدور فاكتور موقت درنرم افزار رستوران و فست فود

• نمايش اطلاعات مشتريان و خريدهاي انجام شده توسط ايشان هنگام صدور فاكتور فروش

• تنظيم ستون هاي مختلف فاكتور فروش براي نمايش روي صفحه (كد كالا- عكس كالا- گروه

كالا- واحد كالا و... )

• قابليت تعريف تخفيفات درصدي روي كالاها و زير گروه كالاها و گروه كالاها وگروه

اصلي كالاها

• تعيين عوارض و ماليات (ارزش افزوده ) به صورت جدا از هم و مستقل روي كالاها

• تعيين مشمول بودن هر كالا از نظر ماليات و عوارض در حالت هاي خريد و فروش (براي

هر كالا 4 خاصيت را مي توان در نرم افزار رستوران و فست فود تنظيم

كرد.)

• تعريف تخفيف اتوماتيك در سيستم براي گرد كردن رقم هاي فاكتور فروش

• تعريف و ثبت توضيحات و ياداشت روي فاكتورهاي فروش

• امكان كنترل فاكتورهاي اصلاح شده توسط كاربران از نظر تعداد

• امكان كنترل فاكتورهاي مرجوعي كاربران

• گرفتن نسخه پشتيبان به صورت اتوماتيك و دستي

• باز گرداندن نسخه پشتيبان در نرم افزار رستوران و فست فود صورت

نياز

• گزارشات متنوع از فروش صندوق و صندوق داران و فاكتورهاي صادره

• گزارشات مشتريان و خريدهاي انجام شده توسط آنان

• امكان تعريف پرسنل و كاربران مختلف با دسترسي هاي متفاوت در

نرم افزار رستوران و فست فود توسط مديريت

• قابليت فروش كالا از طريق كيبورد – باركد – منو لمسي – كيبورد (حروف الفباء)

• نمايش 5 شماره آخر فاكتور هاي صادره با امكان دسترسي سريع به آنها

• كنترل دسترسي روي فاكتورهاي صادره براي كاربران

• جستجو ونمايش فاكتورهاي صادر شده در پريودهاي زماني مختلف

• قابليت تعريف موارد چاپ مختلف در نرم افزار رستوران و فست فود

• قابليت اختصاص كالاها به كيبورد براي فروش سريع كالا توسط كيبورد

• قابليت اختصاص كالاها به منوها براي فروش سريع كالا از طريق منو و موس و

مونيتورهاي لمسي

• تعريف سال هاي مالي مختلف و امكان كاركرد باسال هاي مالي مختلف

• قابليت تعريف شيفت كاري و تنظيم ساعت كار با  نرم افزار رستوران و فست

فود

• قابليت قفل گزاري روي فاكتورها و سندها با امكان دادن دسترسي به كاربران

• قابليت تعريف شعار و متون دلخواه و جايگزاري آنها در انتهاي فيش ها براي رؤيت

مشتري

• قابليت انتخاب حالتهاي سرو مختلف سالن ، دليوري ، بيرون ، ميز

• قابليت چاپ تغيرات تعداد كالاها در چاپگر آشپزخانه

• گرفتن گزارشات فروش متنوع در نرم افزار رستوران و فست فود

• تعريف تغيرات روي كالاها براي ثبت در فاكتور فروش

• قابليت تعريف عكس كالاها و نمايش آن روي مونيتور دوم

• قابليت تعريف و استفاده از ميز و گارسون

• قابليت استفاده از باركد براي اتوماسيون دليوري

• قابليت استفاده از سيستم كالر آيدي براي شناسايي مشتريان

• جستجوي سريع فاكتورهاي صادر شده بر اساس شماره فيش ، ارسالي ها و ميزها ، ميزهاي

گروهي

• امكان صدور فاكتور تجميعي براي ميزهاي گروهي

• امكان كنترل صدور فاكتور بدون چاپ در نرم افزار رستوران و فست فود

• امكان كنترل كسركردن كالاها در فاكتورهاي اصلاحي

• تعريف محدوده در سيستم براي تعريف كرايه هاي حمل مختلف در سيستم دليوري• داراي تك

انبار به صورت پيش فرض

• كنترل كالاهاي خريدني و فروختني از نظر خريد- فروش-كنترل موجودي – تعيين نقطه

سفارش و تعداد مينيمم و ماكزيمم هر كالا براي سفارش كالا

• نمايش كاردكس كالاها در انبار و گزارشات آن در نرم افزار رستوران و فست

فود

• قابليت تعريف پرينترهاي مختلف و فاكتورهاي مختلف و حالتهاي چاپ مختلف

• تعريف فيلترينگ كالاها براي چاپ در حالتهاي مختلف ودر فورمت هاي مختلف

• فرم و گزارش از خريد كالاها توسط مشتريان در تاريخ هاي مختلف

• قابليت تعريف نرخ فروش براي مشتريان (تا6 نرخ) به صثورت پيش فرض

• قابليت تعريف تخفيف اتوماتيك براي مشتريان به صورت پيش فرض

• فرم صورتحساب پيك و تسويه حساب با پيك ها

• گزارش از صورتحساب پيك ها

• فرم براي گردش حساب مشتريان در نرم افزار رستوران و فست فود

• فرم براي صورتحساب مشتريان اعتباري در نرم افزار رستوران و فست فود

• فرم براي نمايش سوابق فاكتورها و عمليات انجام شده روي فاكتورها اعم از صدور

،اصلاح ،چاپ

• فرم براي نمايش سوابق ورود و خروج كارمندان در نرم افزار رستوران و فست

فود

• نمايش شماره فيش به صورت سريال و يا شماره فيش روزانه (هر روز از شماره يك شروع

شود)

• امكان استفاده از تنظيمات براي ترك صندوق توسط كاربران بدون خروج از نرم

افزار رستوران و فست فود